Събития
15 юли 2021 - Общо събрание 20.07.2021

На 15 юли 2021 г. сдружение "Деветашко плато" проведе своето годишно Общо събрание в Художествена галерия "Асен и Илия Пейкови" в град Севлиево. С цел спазване на противоепидемични мерки, срещата протече на открито, под сенките на красивите дървета в двора на галерията. 

Въпреки жегата и усилния селскостопански сезон (начало на жътвата) присъстваха 44 от членовете, други 27 изпратиха пълномощни, имахме и гости от общината и местните  медии.   

Председателят на УС Ива Таралежкова представи отчет за дейностите на сдружението през 2020 година. Членовете се запознаха с плана за работа през 2021 година и предвидените средства за изпълнението му по различни проекти. 

Броят на членовете ни нарастна: утвърдени бяха приетите през 2020 и 2021 години 12 и приети още 13 нови членове.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!