Събития
Бъдещето и „Деветашкото плато”
Бъдещето и „Деветашкото плато” 14.07.2017

Планирането на собственото бъдеще е нещо сложно. Mоже да се окаже и приятно, защото човек има възможност да мечтае без ограничения. Но все пак, реализирането на мечтите има ограничения и при изпълнението на личния план, ситуацията може рязко се променя. И ако той не е реалистичен – провалът дебне. Трябва много енергия, кураж и дисциплина, за да не се откажеш. Всички тези размисли са в ...индивидуален аспект. За отделния човек. Когато обаче става дума за планиране на развитието на една общност от хора, нещата стават още по-заплетени. Тук вече трябва да се мисли по-мащабно. Необходимо е намирането на пресечни точки между индивидуалните желания, координация на усилията, постоянна мотивация и най-вече – силно лидерство в общността.

Всички тези „съставки” се оказаха налице в 3 различни общности в България – 15 села по поречието на река Перперешка в община Кърджали, селата в непосредствена близост до Благоевград, обединени в Асоциация за европейско развитие на българското село, както и една активна група от хора от селата Хан Крум, Троица, Осмар и Драгоево, Великопреславско, вече обединени в сдружение Зелениград.

Грижата за развитието на тези селски райони и мотивацията за успех накараха представители на тези общности да се обърнат към сдружение „Деветашко плато”, което да сподели с тях своите „рецепти” за развитие на селата. А „Деветашкото плато” – организация, която насърчава развитието на 10 малки села, разположени на едноименното плато, наистина разполага с работещи рецепти.

Една от тях е подходът за мобилизиране на общности, наречен „Конференция на бъдещето”. „Конференцията” е швейцарски подход. А швейцарците са показали, че знаят как да планират. Знаят и какво е общност. И държат на общностите. Защото бъдещето на една държава зависи от развитието и успеха и на най-малката общност.

„Конференцията на бъдещето” превръща планирането на местното развитие в преживяваване - интересно, споделено, забавно – но най-вече – пълноценно. В продължение на 2 дни участниците, разделени в различни по състав групи, правят задълбочен преглед на миналото на селата и района, анализират настоящите тенденции, които влияят на развитието и на тази база – мечтаят за бъдещето. Без ограничения и без контролиране на мечтите. А в рамките на час и половина – в последната част на Конференцията – тези мечти се превръщат в стройна и реалистична стратегия за развитието на района. Стратегия, разработена с участието на всички заинтересовани и вплитаща познанията, мечтите и енергията им. Това се случи в началото на тази година в Кърджали, Велики Преслав и в Благоевград.

С помощта на Деветашкото плато, което реализира проект „Живи общности за жизнени села – Деветашкото плато споделя рецепти за успешно селско развитие”, финансиран от Америка за България, бяха проведени Конференции на бъдещето в трите района и във всяка от тях участваха активно и с желание по 60-70 души. И в трите района вече има резултат – разработена стратегия за развитие. Освен стратегия обаче, и на трите места има и нещо друго – сплотена общност, която е убедена, че „планът” ще бъде реализиран.

И това може да се види в организационен план: Благоевградската Асоциация за европейско развитие на българското село, която в началото беше сдружение на кметовете на селата, вече е отворена за членство – всеки, който желае, може да се включи.

В село Осмар през месец май се проведе учредително събрание на една нова организация – създаде се Сдружение „Зелениград” с над 30 учредители от четирите села, участвали в Конференцията.

В Кърждали също се обсъжда идеята за създаване на неправителствена организация, която да обедини селата и да работи за развитието им (всъщност, в момента на публикуване на този материал сдружението вече е създадено и ще бъде регистрирано под името „Долината на Перперек”).

Всичко това наистина ни дава увереност, че моделът работи, макар и по различен начин в различните райони. Добрите идеи и позитивната енергия обединяват общността и ѝ дават сили да мечтае и да върви напред. Сега предстои по-трудното: да се съхрани тази енергия и хората да се ангажират в разработването и реализацията на първите стъпки по пътя към мечтаното бъдеще.

В началото на юли се проведе обучение за представители на трите района – за разработване на някои от проектните идеи, предложени по време на Конференциите на бъдещето. Разработени като проекти, идеите ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на Сдружение „Деветашко плато” чрез фондация „Америка за България” и съфинансирани от общините Кърджали, Благоевград и Велики Преслав.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!