Събития
Ще отпразнуваме "Седмица на гората" със залесяване 07.04.2021

Ние от сдружение "Деветашко плато" ще отбележим традиционната "Седмица на гората" с акция по засаждане на дръвчета в селата на Деветашкото плато и в околностите.

Дръвчетата са предоставени от www.gorata.bg на община Летница.

Кметовете на селата намериха подходящи места, а ние заедно с нашите групи доброволци ще запретнем ръкави за засаждането.

Ето кога и къде ще бъдем до края на седмицата:

- 07.04. в село Тепава, 10 часа

- 08.04. в село Къкрина, 10 часа

- 08.04. в село Агатово, 13 часа

- 09.04. в село Кърпачево, 10 часа

- 09.04. в село Крамолин, 10 часа

- 09.04. в село Горско Сливово, 11 часа

- 09.04. в село Деветаки, 14 часа

И в другите села ще засадим - очаквайте допълнителна информация.

Поканени са всички желаещи да се включат в акциите!

Защо го правим?

Причините се много, освен това голяма част от Деветашкото плато е в зона НАТУРА 2000 и е необходимо специално внимание и опазване на района.

Защото искаме повече чиста вода и по-чист въздух.

Много реки и потоци тръгват именно от горите. Дърветата филтрират водите и ни осигуряват чиста питейна вода, която е в основата на живота. Залесените площи естествено охлаждат въздуха и премахват замърсителите. Горите се справят с деградацията на земята и се противопоставят на загубата на биологично разнообразие, осигурявайки местообитания на растенията и животните.

Горите абсорбират близо 2 милиарда тона въглероден диоксид годишно в световен мащаб. Но когато дърветата се изсичат, те отделят този въглероден диоксид обратно в атмосферата. Обезлесяването всъщност е втората водеща причина за изменението на климата след изгарянето на изкопаеми горива. Изгарянето на дървесина е около 20% от всички емисии на парникови газове – повече от емисиите на целия транспортен сектор в света. Устойчивото управление на горите и използването на техните ресурси са ключови в борбата с климатичните промени и загубата на биоразнообразие. Загубата на гори означава и загуба на незаменими местообитания за животинския и растителния свят.

Затова ще започнем тази седмица - стъпка по стъпка - ще засадим дървета в нашите прекрасни села и ще се грижим за тях!

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!