Новини
 • Общественото обсъждане за обявяването на Деветашкото плато за защитена зона 16.02.2021
  Общественото обсъждане за обявяването на Деветашкото плато за защитена зона ПРЕДСТОЯТ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата...
 • Ново предложение от МЗХГ за фермерските пазари и къщите за гости 09.02.2021
  Ново предложение от МЗХГ за фермерските пазари и къщите за гости Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще предложи за утвърждаване от Националния съвет по храните „Правилник за ползване на фермерските пазари“ и „Наръчник относно мерките за безопасност на предлаганите храни в къщи за гости и малки хотели“. Двата документа са издържани по чл. 119, т. 4 от Закона за храните и са в полза на най-малките производители. Те ще позволят до голяма...
 • Покана за публично обсъждане в Община Ловеч 03.02.2021
  Покана за публично обсъждане в Община Ловеч ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2021 г. На основание чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч, Кметът на Община Ловеч Кани жителите на общината, представителите на бизнеса,...
 • Старата мелница ще стане Новата атракция в Деветашкото плато 28.01.2021
  Старата мелница ще стане Новата атракция в Деветашкото плато СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Това е новият проект на сдружение „Деветашко плато“, одобрен за финансиране от Фондация Америка за България (ФАБ). Проектът стартира от 01.10.2020 г., и е с продължителност 36 месеца - до 31.03.2023 г. Една от стартиращите дейности по проекта е превръщането на Старата мелница в село Кърпачево във физически център на...
 • Община Ловеч обявява конкурс за Националната литературна награда „Проф. Димитър Димов” 27.01.2021
  Община Ловеч обявява конкурс за Националната литературна награда „Проф. Димитър Димов” Община Ловеч обявява конкурс за присъждане на Националната литературна награда за цялостно творчество на български писател - белетрист или драматург „Проф. Димитър Димов”.  Предложения за участие в третото издание на престижния конкурс се приемат до 30 март 2021 г. Право да номинират автори имат творчески съюзи, културни институти и администрации, издателства, висши учебни заведения, научни институти и...
Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!