Новини
План за интегрирано развитие на община Ловеч 2021- 2027 10.03.2021

Представяме ви

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект на План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027 г. (ПИРО 2021-2027 г.)

Общинска администрация - Ловеч кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027 г.

Проектът на ПИРО 2021-2027 г. е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч и е общодостъпен.

Могат да се подават предложения и становища по проекта в срок до 15.03.2021 г., 12.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронна поща: lovech_pp@abv.bg

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.03.2021 г. /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка, поради което е необходимо присъстващите да носят предпазни маски и да спазват отстояние от 2 метра един от друг.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА - Кмет на Община Ловеч

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!