Новини
Покана за публично обсъждане в Община Ловеч 03.02.2021

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2021 г.

На основание чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Ловеч, Кметът на Община Ловеч Кани жителите на общината, представителите на бизнеса, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване да вземат участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Ловеч за 2021 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 09.02.2021 година /вторник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Ловеч.

Мнения и предложения може да подавате до 08.02.2021 г. в деловодството на Общината, на електронен адрес obshtina@lovech.bg или да ги представите лично по време на обсъждането.

Корнелия Маринова, Кмет на Община Ловеч

 

Почече информация ще намерите в сайта на Община Ловеч 

 

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!