Новини
Сдружение „Деветашко плато” споделя своя опит в мобилизиране на местни общности
Сдружение „Деветашко плато” споделя своя опит в мобилизиране на местни общности 29.11.2016

Сдружение „Деветашко Плато” провежда обучение на тема „Мобилизиране на местните общности”, насочено към представители на малки населени места в общините Кърджали, Благоевград и Велики Преслав. Трите района са целеви в проекта на сдружението - „Живи общности за жизнени села – Деветашкото плато споделя рецепти за модерно селско развитие”, изпълняван с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

Обучението дава възможност на участниците да се запознаят с модела “Деветашко плато” и неговите характеристики, да идентифицират ресурсите на селата в трите района, както и да разширят познанията си за мобилизиране на местната общност в планирането и изпълнението на дейности за местно развитие.
На 18 и 19 ноември беше проведено първото обучение – за кметове на селата по поречието на р. Перперешка, община Кърджали. Общината е партньор на сдружение „Деветашко плато” и подкрепя реализацията на проектните дейности.

На 24-25 ноември се проведе обучение, в което участваха кметове на села и представители на общините Благоевград, Петрич и Кочериново. Обучението се проведе в партньорство с ”Асоциацията за европейско развитие на българското село” и община Благоевград.
Участниците и в двете обучения показаха силен интерес към обсъжданите теми, както и мотивация и ентусиазъм да работят за подобряване на живота в селата с широко въвличане на местните хора.
Следващото обучение, което организираме в отг овор на интереса на представители на населени места в община Велики Преслав, е на 1 и 2 декември, 2016 г. В него ще се включат представители на четири села от община Велики Преслав – Кочово, Осмар, Троица и Хан Крум. Очакваме и община Велики Преслав да се включи в партньорството в подкрепа на селата.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!