Атракции
ЧАВДАРСКА Пещера (или наричана още Мандрата, Водната, Лъженска)
ЧАВДАРСКА Пещера (или наричана още Мандрата, Водната, Лъженска) Чавдарци

ЧАВДАРСКА ПЕЩЕРА - МАНДРАТА, ЛЪЖЕНСКАТА, ВОДНАТА ПЕЩЕРА

От средата на 17 век – 1640 г. е първата по-детайлизирана информация за пещера Водната /Мандрата при село Чавдарци, Ловешко. Тя се съдържа в доклада на първият български архиепископ Петър Богдан до Римската конгрегация, където между другото, срещу датата 24 септември е изписано:

“Посетих селото Горно Лъжани…При това село има една пещера / Мандрата-б.а./ в планината, естествено направена, толкова дълга и широка, че биха влезли много люде. Вътре има извор с вода студена като лед и образува поток като крустил.”

Пещерата се намира на 2-3 км от с.Чавдарци, Ловешка обл. в СЗ периферия на Деветашкото плато, Среден Предбалкан. Дължината й е 450 м. Хоризонтална, разклонена, изворна, пещера развита по основна пукнатина с посока С/СИ. Входът й е с напречно сечение неправилен полукръг, ширина12 и височина 7.5 м. Входната зала е с размери 81x35x15 м. в чиито южен край се отделят две галерии - лява речна с дължина 165 м и дясна суха, дълга103 м. Синтрови образувания няма. Пещерата дренира карстови валежни води от по-високите части на платото. Фауната е представена от 13 вида безгръбначни, от които троглобионт е паякът Porrhomma profundum.

Първото известно проучване е направено от Н.Радев на 18 септември 1926 г . През същата и 1929 г. В. Миков провежда археологически разкопки и датира находките от енеолита и желязната епоха. Подробно проучена, картирана и описана от инж. П. Петров през 1931 г. и по късно от национални експедиции през 1965-78 г. В този период пещерата е превърната първоначално в мандра, откъдето носи и едно от синонимните си имена, а по-късно – в склад. Свободна за посещения от туристи.

По проект на сдружение "Деваташко плато" край пещерата е изградено място за отдих.

Туристите да имат предвид, че достъпа в пещерата без водач и подходяща екипировка е на тяхна отговорност!

 

 

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!