Чавдарци

Селото е разположено на десния бряг на река Осъм, от далечено от нея на около 3 километра, в последните гънки на Стара планина.

Разнообразно е землището му: на юг – скалисто и безводно със слаби гори, на север покрай реката – блатисто и равнинно. Може би и заради тези блата /или езера/, селото се е наричало Лъжене /легендите говорят за село Горно Лъжене, Лъгина, Лъзан, Лезен – преведени на български, първото означава езеро, а второто и третото - извор /.

Земните недра на Чавдарци са съхранили останки от далечни исторически времена - от първобитния човек, през периода на тракийското заселничество до римското владичество. Първобитните хора са живели в Лъжeнската пещера - в нея са намерени глинени фрагменти от съдове, черепи на хора, отдавна живели на тази земя. Траките са оставили своите могили, своите характерни погребални делвички с прахта на мъртвите.

От римляните са останали части от известните им пътища, водещи към крепостта “Kалето” в село Александрово и към пещерата, останки от селището, изразени в копия, стрели, гривни, брошки, саркофага, който сега е в Археологическия музей в град София. Следите на селището се губят със залеза на Византийската империя, остава неизвестна и съдбата на Лъгина, или Лъзан / Лезен /. Настъпва дългото Османско иго и плодородните земи са заграбени от турски бейове и спахии. Възниква селището Суван Лъжене, а жителите му в последните години на чуждо владичество са роби на Агуш бей.

След Освобождението бившите раи изправят приведените си рамене. Първи кмет, първи учител… През 1885 година е построено първото училище с две класни стаи, а на 3 април 1927 година учителите основават читалището в селото.

Днес в селото живеят около 340 жители, постоянни и временно прибиваващи. НЧ “Просвета-1927г.” е единственният културен институт тук. Дейността се развива предимно чрез младото поколение, представящо се на местно и регионално ниво. Към Библиотеката при читалището има действащ културно-информационен център по програма „Глобални библиотеки – България”.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!