Събития
ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В СЕЛАТА" - 24-26.2.2020
ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В СЕЛАТА" - 24-26.2.2020 18.03.2020

От 24 до 27 февруари 2020 сдружение „Деветашко плато“ посрещна норвежките си партньори от Friluftradenes Landsforbund по проекта „Активни граждани в селата“. Заедно с тях проведохме Обучение за обучители, в което лектори бяха Мортен Даснес, Ингрид Вигестранд и Ива Таралежкова. Участваха активни членове на сдруженията „Деветашко плато“ и „Зелениград“, както и представители на общините Летница и Ловеч. Двудневното обучение на 25-26.02 обхвана интересни теми като: Как да повлияем на решенията на местната власт; Подходи за активизиране на местните общности; Привличане на деца и младежи; Взаимодействие на общините и държавата с гражданските организации. Чухме много интересни положителни примери от Норвегия, и обсъждахме възможностите за адаптирането и прилагането им в България. Родиха се много интересни идеи, които предстои да бъдат доразработени и приложени на практика. Освен това, във връзка с последващите дейности, а именно, дискусии в селата в двата района, които ще проведат прясно обучените активисти, в семинара имаше модули с практически насоки по темите: Принципи и подходи в обучението за възрастни; Как да презентираме и да водим дискусия; Как да задаваме въпроси и Какво казва нашето поведение пред аудиторията – езикът на тялото и как да го използваме. Партньорите от Friluftradenes Landsforbund са в България за втори път след 10 години, те са приятелите, с които поставихме началото на много дейности в Деветашкото плато. Сега вече и в нови селски райони, с нови приятели. След обучението, норвежките партньори имаха възможност да посетят района на Деветашкото плато, където се запознаха с природни и културни обекти, както и с местната кухня и традиции. Те бяха приятно изненадани от огромната промяна в района, настъпила за 10 години работа на сдружението ни. Проектът „Активни граждани в селата“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Целта на проекта е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села: Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава, Осмар, Хан Крум, Троица и Драгоево. Те са разположени в 4 български общини –Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав. Очакваме в резултат от изпълнението на проекта да се подобрят механизмите за гражданско участие и От 24 до 27 февруари 2020 сдружение „Деветашко плато“ посрещна норвежките си партньори от Friluftradenes Landsforbund по проекта „Активни граждани в селата“. Заедно с тях проведохме Обучение за обучители, в което лектори бяха Мортен Даснес, Ингрид Вигестранд и Ива Таралежкова. Участваха активни членове на сдруженията „Деветашко плато“ и „Зелениград“, както и представители на общините Летница и Ловеч. Двудневното обучение на 25-26.02 обхвана интересни теми като: Как да повлияем на решенията на местната власт; Подходи за активизиране на местните общности; Привличане на деца и младежи; Взаимодействие на общините и държавата с гражданските организации. Чухме много интересни положителни примери от Норвегия, и обсъждахме възможностите за адаптирането и прилагането им в България. Родиха се много интересни идеи, които предстои да бъдат доразработени и приложени на практика. Освен това, във връзка с последващите дейности, а именно, дискусии в селата в двата района, които ще проведат прясно обучените активисти, в семинара имаше модули с практически насоки по темите: Принципи и подходи в обучението за възрастни; Как да презентираме и да водим дискусия; Как да задаваме въпроси и Какво казва нашето поведение пред аудиторията – езикът на тялото и как да го използваме. Партньорите от Friluftradenes Landsforbund са в България за втори път след 10 години, те са приятелите, с които поставихме началото на много дейности в Деветашкото плато. Сега вече и в нови селски райони, с нови приятели. След обучението, норвежките партньори имаха възможност да посетят района на Деветашкото плато, където се запознаха с природни и културни обекти, както и с местната кухня и традиции. Те бяха приятно изненадани от огромната промяна в района, настъпила за 10 години работа на сдружението ни. Проектът „Активни граждани в селата“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Целта на проекта е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села: Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава, Осмар, Хан Крум, Троица и Драгоево. Те са разположени в 4 български общини –Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав. Очакваме в резултат от изпълнението на проекта да се подобрят механизмите за гражданско участие и да се повиши активността на хората във всички населени места в тези общини.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!