Събития
Резюме за работа на места за настаняване и заведенияза хранене и развлечения в коронавирус обстановка 19.05.2020

По-долу ще намерите обобщение на информацията, публикувана в сайта на Министерство на туризма на 13.5.2020 г.

Указанията са изготвени с цел:

- Повишаване н абезопасността и опазване на здравето на служителите, обслужващи гостите в МН (места за настаняване) и ЗХР (заведения за хранене и развлечения).

- Минимизиране на риска от заразавяне на гостите, други външни лица и доставчиците.

- Ограничаване броя на контакти на територията на туристическите обекти, като част от защита срещу риска от заразяване.

- Комплексни действия в съответствие с развитието на епидемичната обстановка.

1. При отваряне на туристическия обект ръководството е необходимо да направи следното:

- План за действие в обекта съобразно препоръките.

- Проверка на хигиената и Дневник на дезинфекционните мероприятия.

- Осигуряване на маски за лице за служители и гости и наличие на термометри.

- Комуникация и поставяне на видно място Информация за политиката за гости и персонал.

2. Осигуряване безопасност на персонала:

- Създаване на условия за работа при спазване на хигиена и физическа дистанция.

- Намаляване броя на хората, ползващи едновременно общи части.

- Вентилация и проветряване.

- Ограничаване на срещи и работни заседания в затворени помещения.

- Грижа за служителите в риск.

- Задължително контактуване с предпазни средства с доставчиците.

3. Осигуряване безопасност и сигурност на гостите:

- В приемните зони (рецепция) - регулиране и контрол на потока от гости и служители; информация за максимален брой гости в дадени части едновременно.

- Осигуряване на комплекти защитни средства на рецепция: дезинфектанти за повърхности и ръце, маски, ръкавици за еднократна употреба, престилки за еднократна употреба, кош за отпадъци с капак.

- Мерки за физическа дистанция, хигиена на ръце и респираторна хигиена.

- Максимален брой гости на рецепция (2 човека), в лоби и други общи части с дистанция минимум 1,5 метра.

- По-засилени мерки за почистване и дезинфекция в общите зони и осигуряване на препарати.

- Проветряване през деня.

- Дистанция между персонала и гостите минимум 2 метра.

- Рутинно почистване на стаята след всеки гост и дезинфекция на всички контактни повърхности и проветряване.

- Оборудване на камериерския персонал с маста, ръкавици и престилка.

- Пране на бельото при минимум 60 градуса и ползване на дезинфектанти.

- Личен санитарен комплект за всеки гост в стаята (васка и ръкавици).

ЗХР работят съгласно указанията на БАБХ.

Изхранването се извършва само в открити части. Предоставянето на храна на бюфет е възможно само при наличие на прозрачна преграда, като храната се предоставя от служител, без самообслужване. Разстоянието между масите на открито да бъде минимим 1,5 метра, като се настаняват не повече от 4 лица на маса, или едно семейство.

Предоставяне на услуги и оборудване:

- Дезинфекция на оборудването, предоставено на гости (напр. велосипед) след всяка употреба.

- Ограничаване на някои услуги по решение на собственика.

- Анимация се провежда само на открито при физическа дистанция.

- Дезинфектиране на ръцете на всеки гост преди участие.

- Осигуряване на дозатор за дезинфикция за гости и персонал.

Важно: При съмнение за коронавирусна инфекция на гост, той се изолира в предварително подготвена стая, обектът не се карантинира и се спазват препоръките на здравнит евласти.

 

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!