Събития
Селска Бизнес Академия - нов проект на сдружение "Деветашко плато" 04.11.2020

Сдружение "Деветашко плато" вече работи по още един проект, който има за цел да оживи селския район на трите общини Летница Ловеч и Севлиево.

Проектът се нарича СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ, одобрен за финансиране от Фондация Америка за България (ФАБ). Проектът стартира от 01.10.2020 г. и ще продължи 36 месеца до 31.03.2023 г.

Общата стойност на предвидените дейности по проекта е 560200 лв., като 461500 лв. са финансирането от ФАБ.

Проектът Селска Бизнес Академия (СБА) има за цел подкрепа на селския бизнес и развитието на местните общности в Деветашкото плато и в други селски райони в България.

Какво ще правим през тези 3 години по проекта:

- За засилване на капацитета на стартиращите малки/ семейни селски бизнеси ще организираме и проведем обучителни курсове за качество, безопасност, разнообразяване на местните туристически услуги и продукти, с оглед новите условия в КОВИД ситуация.

- Ще търсим възможности за подкрепа на местния бизнес и занаяти за предлагане на нови услуги и продукти в отговор на повишените очаквания на гости и туристи в района на Деветашкото плато.

- Ще изготвим нова Стратегия за промоция на Деветашкото плато като туристическа дестинация с висококачествени услуги и продукти и безопасно място за туризъм, работа и живот.

- Ще развием сдружението като експертен център за обучение по теми за развитие на селските райони, общностно развитие, опазване на културното наследство и природните ресурси, традиционна архитектура и алтернативен селски туризъм.

Планирани дейности:

Проучване на съществуващи примери и обучителни бизнес модули и изготвяне на цялостна програма за курсове в СБА.

- Създаване на Селска Бизнес Академия (база на академията ще е реновираната мелница край Кърпачево).

- Организиране и провеждане на 4 курсове/ обучения и разработване на бизнес планове от обучаемите. - Подкрепа за осъществяване на най-добрите бизнес идеи на обучаемите.

- Разработване и прилагане на иновативна Стратегия за маркетинг и реклама.

- Организиране на редовни срещи и дискусии с местната общност в Деветашкото плато за обсъждане на малки проекти в района.

Партньори по проекта са общините Ловеч, Летница и Севлиево а в дейностите ще поканим да се включат сдруженията „Зелениград“, „Долината на Перперек“ и АЕРБС, както и Софийския университет, УАСГ, Стопанска академия – Свищов, Тракийски университет и британски партньори.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!