Младежи за бъдещето на селата (YARF)

    Проектът e на организацията Grampus Heritage and Training, Великобритания, а сдружение "Деветашко плато" е един от петте партньорски организации в него. Той включва обмен за 48 младежи от 6 държави – Великобритания, България (8 младежи от района на Деветашкото плато), Кипър, Естония, Румъния и Словакия.

 

   През юли 2010 г. младите хора се срещнаха в малкото селце Ашгил в Северна Англия, където заедно с местни младежи и възрастни работиха съвместно в продължение на 16 дни, обсъждаха положителните и отрицателните страни на живота на село, традиционни местни умения и устойчиви местни продукти, лошата инфраструктура и транспорт, ниската заетост и имиграцията на квалифицирани млади хора от селата.

   В селския салон се проведе дебат и представяне идеите на младите, както и модно шоу, което събра овациите на английските гости.

   Младите хора организираха работни ателиета и създадоха устойчиви „зелени” продукти, включително костюмите за модното шоу. Всички заедно предадоха своето послание чрез разработеният „Дневен ред за промяна”, който по-късно бе представен и пред местните общности в страните партньори.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!