Модел за устойчиво бъдеще на селата

Модел за устойчиво бъдеще на селата    

     Проектът събра представители на 9 европейски и 1 африканска страна, които споделиха общи проблеми в развитието на техните селски райони, като: 

миграция на младите хора
застаряващо население
изоставена селскостопанска земя
изчезване на традиционните умения и ниски доходи
разпадане на културните традиции и още много други.

   Партньорите търсиха и споделиха различни възможности за устойчиво развитие на селските райони, чрез осъвременяване на традиционните занаяти, осигуряване на алтернативни източници на енергия на село, овластяване на местните общности и разработване на нови пазарни ниши за местни, натурални и устойчиви продукти. Стремим се към разработване на туристически оферти на база културата и традициите на селото, включително вкусната селска храна и използване на различни устойчиви природни материали и старинни технологии. 

   За да открием ценните и устойчиви умения и да ги обединим в седем обучителни модула екипът на проекта Green Village проведе няколко работни срещи в различни страни. Следвайки нашата цел привлякохме местните хора от селата в обучителни срещи и семинари, стъпихме на традиционните умения и прилагането им в реалния живот. Някои от местните жители бяха реалните преподаватели в обучителните модули – самите те се учеха и същевременно предаваха своите умения   на младите – студенти, участници в обмените от страните-партньори или просто гости на селата.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!