Мост към иновативно развитие на селата /BBIRD Project/

Мост към иновативно развитие на селата

/BBIRD Project/

октомври 2013 – април 2015

Чрез този проект  ще осъществим трансфер на ноу-хау и новаторски знания и опит в сферата на стратегическото планира с участие на общността за развитие на селските райони чрез изграждане на институционално партньроство между сдружение „Деветашко плато” и АГРИДЕЯ, швейцарска консултантска организация, специализирана в работа за развитие населските райони.   

Предвиждаме да направим ситуационен анализ, запознаване с добри практики в пободни на Деветашкото плато райони в Швейцария и на тази основа да организираме стурктурирана дискусия за бъдещето на платото с участие на местните администрации и представители на селата.български експерти ще направят оценка на природните и икономическите ресурси, културно-историческото наследство и възможностите за развитие на платото. В процеса на стратегическо планиране ще въвлечем представители на различни заинтересовани страни и с помощта на отипа на партньорите от АГРИДЕЯ ще подготвим Стратегия за устойчиво развитие, като идентифицираме визия и цели, дългосрочни и краткосрочни стъпки и реализираме няколко пилотни проекта.

Партньорите от АГРИДЕЯ ще ни запознаят с иновативни методи и ще подпомогнат повишаване на капацитета на УС на сдружение „Деветашко плато”.

Основна цел на проекта е намаляване на икономическото и социално неравенство между селата и общинските центрове и оползотворяване на туристическия, културен и стопански потенциал на района в процеса на стратегическо планиране. 

Група от 10 представители на сдружението ще посети Швейцария с цел обмен на опит и добри практики и създаване на партньорски отношения.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!