Насърчаване уменията на възрастни обучаеми чрез разказвачество и фолклор – FALESAF

Насърчаване уменията на възрастни обучаеми чрез разказвачество и фолклор – FALESAF

    FALESAF е проект, финасиран от ЕС, който има за цел да промотира междукултурния диалог и връзката между поколенията, и да повиши уменията на възрастните и техния опит в предаване на устия фолклор и традиционните народни приказки. В проекта участват 5 старни-партньори – България, Англия, Исландия, Ирландия и Германия. Всяка страна беше домакин на семинар, обучение или традиционно събитие, в които участва всеки, който се интересува.

Продължителност на проекта:             2 години, 01/01/2012 – 31/12/2013

Партньори:  Сдружение „Деветашко плато” – Летница, България

                       Grampus Heritage and Training Ltd – Къмбрия, Англия

                       NAVE – Природонаучен институт на Западните фиорди – Исландия  

                       Парк Brigit’s Garden – Ирландия

                       Обучителен център Wisamar  GmbH – Лайпциг, Германия

Цели на проекта:

Осигуряване достъп до обучение за възрастни граждани
Промотиране на активно стареене – повишаване увереността на участниците за учене през целия живот и вкючане в други културни дейности в общността
Подкрепа за междукултурен диалог между млади и възрастни граждани
Повишаване познанията на участниците за културата и традициите в собствената им страна        

Постигнати резултати:

Повишена мобилност на възрастни обучаеми (мобилизиране на повече от 80 човека за участие в обмените)
Натрупани нови умения и опит, открити възможности за нови контакти чрез създадените партньорства, подобрено социално включване за всички участници
Създаден обучителен материал, включващ техники, примери, методи, приказки, други изкуства, интерпретационни техники, база данни и контакти – в подкрепа на обучението и други полезни материали за продължаване на партньорствата в бъдеще
Уеб-страница и филм на DVD от всички обучения, семинари и срещи 

Всяко събитие продължи по 3 дни – включиха се не само участниците, но и всеки, който искаше да научи нещо ново с нас!

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!