Проект „Агротуризъм”, финансиран от програма Леонардо да Винчи

Проект по програма Леонардо да Винчи:

”ПРАКТИКА ПО АГРО-ТУРИЗЪМ И ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

   Проектът беше насочен към практическо обучение на 10 представители от селата в Деветашкото плато по темите: развитие на биологично земеделие и животновъдство и предлагане на услугата селски/ аграрен туризъм.

 

   Главната цел на проекта беше повишаване уменията на представители на местната общност областите органично селско стопанство и аграрен туризъм:

• Практическо обучение за съхраняване на традиционни технологии за отглеждане на органични продукти;

• Запознаване с иновативни практики за използване на традиционните технологии за производство и маркетинг на органични храни;

• Развиване на умения за създаване и управление на къща за агротуризъм.

• Запознаване с добри практики в използване на Европейски средства за устойчиво развитие на селските райони;

 

  Практиката беше с продължителност 3 седмици и се проведе през септември 2011 г. в Биологична ферма Патриче, в Сполето, регион Умбрия, Италия. Фермата е впечатляваща с многообразието от дейности, които развива, използвайки максимално природните, стопанските и туристическите дадености на региона. 

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!