Защо това плато?

През девет планини в десета, през девет реки в десета, през девет езера в десето, през девет села… та на Деветашкото плато!

В приказките никога не се споменават имената на планините, реките, езерата или пък селата. Те затова са и приказки. Иначе началото им щеше да е многословно и твърде конкретно като за история, пълна с чудеса. Със сигурност обаче разказвачът на поне една приказка – дали за ратая, станал богат или пък за вълшебното биле, което лекува всичко, е имал предвид Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци. Селата на Деветашкото плато.

Тези села се намират в три различни общини – Летница, Ловеч и Севлиево. Но ги обединява едно – карстовото плато, разположено в Северна България, в Предбалкана. Северозападната граница на Деветашкото плато е ясно очертана – оформен ръб над река Осъм, а на север то се простира чак до Дунавската равнина.

Платото е изобилно на въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери. Това са всички надземни и подземни проявления на карста – изследвани и неизследвани, достъпни и недостъпни. Скалите тук са варовикови, а най-големите пещери и пещерни комплекси са именно на територията на Деветашкото плато.

През девет пещери в десета…
Деветашката пещера, пещерата „Гарваница” до село Горско Сливово, Футьовата пещера и пещерата „Стълбица” край село Кърпачево, Кънчовата върпина близо до село Тепава, пещерата „Погриз” край село Брестово, Лъженската пещера край Чавдарци и още много изследвани и неизследвани подземни творения на природата.

В горите, които се простират на 1/3 от територията на платото, обезпокоявани само през ловния сезон, живеят на воля сърни, лисици, вълци, глигани, дори и диви котки. А ако ви се привиди, че таралеж с бял нагръдник сервира на видра, лалугер и язовец, това означава, че сте попаднали в българския вариант на „Алиса в страната на чудесата”. Всъщност, сервитьорът в случая е изключително редкият и защитен бозайник, наречен белогръд таралеж.

По скалите на Деветашкото плато също кипи бурен живот. Там се припичат на слънце ценните и затова защитени земноводни и влечуги като смок-мишкар, южен гребенест тритон, обикновена блатна костенурка, шипоопашата костенурка и много други.

А когато вперите взор в небето, със сигурност ще видите поне десет от всичките 82 вида птици, гнездещи по тукашните дървета и скали и реещи се над тях – орли и соколи, щъркели и корморани, кълвачи, пчелояди, чучулиги…

Заради множеството защитени птици и животни, голяма част от Платото влиза в границите на Натура 2000.

На територията на Деветашкото плато среща са си дали различни култури. Корените на някои от селата са славянски, на други – тракийски, трети водят началото си от римската епоха, четвърти са основани в средните векове, а има и такива, родили се въпреки турското нашествие по земите ни.

През девет села – чак в десето идете, за да видите как природата и историята са ни оставили забележителни паметници и изключителни гледки!

  • Изкачете се до „Градът” в близост до село Крамолин – там български болярин вдигнал крепост, за да пази хората и манастирите…
  • Идете до Агатово, мястото, където са намерени едни от най-значимите археологически находки от тракийско време…
  • Посетете задължително село Къкрина – последният подслон на Апостола…
  • Тръгнете към Крушунските водопади, поспрете да послушате грохота на водата, а после в Исихастката обител се запитайте безсмъртни ли сме…
  • Пристъпете през огромния вход на Деветашката пещера и, дори и да си мислите, че пеете фалшиво, подкарайте някоя любима българска песен в голямата зала с неземна акустика…
  • А после се спуснете в дълбоката пещера Гарваница до село Горско Сливово…
  • А в Тепава идете, за да хапнете дърпана баница и качамак – храната на дълголетниците…
  • От омайните билки на Брестово си наберете, а сетне се изкачете и до връх Чуката – най-високото място на платото, за да обхванете с един поглед колкото може взора и сърцето ви да понесат...
  • Не пропускайте и Лъженската пещера в близост до Чавдарци – тъмна и загадъчна като нощ в късна есен...
  • А накрая влезте и във Футьовата пещера, близо до Кърпачево, за да си спомните за онзи ратай, комуто богатството не понесло…

Всичко това можете да преживеете в Деветашкото плато и неговите села! Стягайте раницата, скачайте в здрави обувки и тръгвайте насам!

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!